Niels Chr. GeelmuydenKurslederKunsten å skrive bok

 

 

 

Skrivekurs i Marrakech med Niels Christian Geelmuyden, assistert og supplert av Thor Arne Hauer

 

Mange bærer på en bok i hodet. Noen er godt i gang. Enkelte møter veggen, blir stoppet av forlaget eller avsporer seg selv. Kanskje har du skrevet deg inn i et blindspor. Kanskje har du siktet for bredt. Kanskje strever du med å få liv i ordene eller å gjøre teksten personlig nok. Det er lett å overmannes av tvil underveis. All skrivning er ensomt av natur. Noe av ideen med kurset er å gjøre ensomheten mindre. Å komme videre.

 

 

 

Over hundre mennesker har deltatt på Niels Christian Geelmuydens skrivekurs i Marrakech. Mange er blitt inspirert og begeistret. Flere har etterlyst mer av det samme. Derfor følger vi opp med et skriveverksted hvor deltagerne skal jobbe med utkast, ideer, tilløp eller skisser til et mulig bokprosjekt.

 

Deltagerne må i forkant av kurset sende inn opptil tre sider boktekst. Teksten skal være et utdrag, konsentrat eller en skisse til det som kan tenkes å bli en bok. Tekstene vil under kurset bli tematisert i plenum med sikte på forbedringer og justeringer. Innenfor rammen av den fortrolighet som hittil har kjennetegnet skrivekursene i Marrakech, ønsker vi på å skape et fruktbart og horisontvekkende skriveverksted. Det vil dessuten gis skriveoppgaver tilpasset ditt eget prosjekt.

 

Vi ønsker med andre ord å utløse fornyet skriveglede og bidra til fullførelsen av ditt bokprosjekt. Å prøve ut tekstene overfor nye lesere, og lyttere er en viktig øvelse. Ettersom det å skrive er å snakke med fremmede, er det en øvelse i nær slekt med å få skrevet og utgitt en bok.

 

Kunsten å stryke, luke og fjerne er en vesentlig del av det å skrive. På kurset vil vi i fellesskap finne ut hva som bør bort, hva som er for mye og hva det bør være mer av. Skisser og tekster vil på den måten løftes gjennom uken.

 

Geelmuyden har utgitt 32 bøker. I likhet med de fleste forfattere har han skrevet vel så mange utkast til bøker som aldri er blitt noe av og ingen har villet utgi. Med årene har han gradvis lært seg hva som funker og ikke funker overfor forlag så vel som lesere. Thor Arne Hauer har på sin side utgitt fem bøker, og begge har derfor erfaring med å gi ut bøker på ulik måte – via store forlag, små forlag og på egenhånd. Det er viktig å ha et realistisk forhold til hva disse ulke alternativene innebærer.

 

 

 

Kursavgift: 8000,- (I tillegg kommer flybillett og opphold i Marrakech)

 

Antall deltagere: 12

 

 

Påmelding

 

De påmeldte vil få beskjed når det har meldt seg nok deltagere til at vi er sikre på at kurset blir noe av.