Torkel FærøKurslederGatedokumentar

Marrakech

 

 

Workshop ledet av fotograf Torkil Færø og Thor Arne Hauer

 

Marrrakech er et drømmested for en reisende fotograf. Det fortettede bylivet er en eksplosjon av farger, former og livsutfoldelse. I medinaen lever fortsatt mange upåvirket av moderniteten, og det fremmedartede er allestedsnær-værende. Med kameraet som instrument skal vi gjennom en uke jobbe med å fange byens karakter.

 

 

 

Men mer enn å ta postkortfine bilder, skal vi utfordre oss selv til å bruke våre personligheter, erfaringer og erindringer til å skape egenartede bilder. Det er i møte med det fremmede, sett gjennom vårt personlige perspektiv, at interessante bilder skapes. Dermed blir møtet med et av de mest fremmedartede stedene i verden også et møte med seg selv.

 

 

 

Arbeidsformen

Undervisningen vil foregå i en riad inne i den gamle medinaen. Vi vil i plenum gå igjennom dagens bilder for å finne fram til hver enkelt deltagers uttrykk. Hele prosessen dreier seg om å gjøre inntrykk om til uttrykk, filtrert gjennom oss. Vi vil fokusere på å gjenkjenne egne styrker og svakheter, og ikke minst bli bedre på å bedømme egne bilder. Og vi skal sette ord på refleksjoner rundt fotografi. Her vil vi lære både av egne og andres prosesser. Det blir foredrag om fotografi midt på dagen og gjennomgang av dagens bilder om kvelden. Det blir også en tur med overnatting til Essaouira som var Thorbjørn Egners inspira-sjonskilde for Kardemommeby. Byen ligger ved Atlanterhavet og vil oppleves som et kjærkomment pusterom fra det hektiske mylderet i Marrakech.

 

 

Kurslederne Torkil Færø og Thor Arne Hauer kjenner Marokko godt. Fotograf og fritenker Thor Arne Hauer har vekslet mellom å bo i Marokko og Norge i over 30 år. Han snakker flytende arabisk og har tilrettelagt for kurs i over 15 år. Lege og fotograf Torkil Færø har holdt syv fotokurs i Marokko, både i ørkenen, i Atlas-fjellene og ute ved havet. Denne gangen er det juvelen selv, Marrakech, som er målet for workshopen.

 

 

Du trenger ingen spesielle forkunnskaper i fotografi for å være med på kurset. Det holder at du har et kamera og en laptop for å jobbe med bildene. Det viktigste er at du har en interesse for fotografi.

 

 

Selve kurset koster: 8000,-

 

Dette inkluder ikke flyreisen og overnattingene som totalt vil ligge på rundt 6000 nok. Vi holder av rom til alle deltagerne både i Marrakech og Essaouira. Enkeltrom vil bli noe dyrere enn om en deler.

 

 

Påmelding

 

Du vil få beskjed når turen har nok deltagere og flybilletter kan bestilles.

 

-speilvendt